Simon van der Velde

Ik hoop dat je deze blog met plezier leest.

Wil je mijn 5 expert tips voor een heldere, biologische vijver?  klik dan hier

Padden, Bufonidae: Familie van de kikvorsachtigen

Pad

Padden, Bufonidae, zijn familie van de kikvorsachtigen en kunnen in sommige gevallen giftig zijn, bij de gewone pad is dit niet het geval.

Alles over padden

Padden zijn amfibieën die tot de familie Bufonidae behoren en zijn nauw verwant aan kikkers. Hoewel ze veel gemeen hebben met kikkers, zijn er ook duidelijke verschillen. Padden hebben doorgaans een drogere, wratachtige huid en zijn minder sierlijk in hun bewegingen vergeleken met kikkers. Ze zijn meer aangepast aan een leven op het land, hoewel water nog steeds essentieel is voor hun voortplanting en ontwikkeling. Padden komen voor in diverse habitats, variërend van bossen en weilanden tot tuinen en agrarische gebieden. Ze zijn meestal nachtdieren en brengen de dag door in vochtige, beschutte plekken zoals onder stenen, in houtstapels of in holletjes in de grond.

Simon van der Velde

Tips, advies en forse besparingen

Ik wil graag mijn ervaring met jou delen, en jou adviseren om eventuele vijverproblemen op te lossen en het vijveronderhoud te verminderen. Hierdoor kun jij op eenvoudige wijze honderden euro's besparen.

De ideale vijver voor de pad in Nederland

Het ideale prototype van een vijver voor de pad in Nederland vertoont veel overeenkomsten met de perfecte vijver voor de bruine kikker. De vijver zou een ondiepe, stilstaande waterbron van helder water moeten zijn, rijk aan waterplanten zoals oeverplanten en zuurstofplanten. De diepte kan variëren tot maximaal 120 cm, terwijl de oppervlakte bij voorkeur tussen de 5 en 10 vierkante meter ligt. Een geleidelijke afloop is cruciaal voor padden om gemakkelijk het water in en uit te kunnen. Dit is vooral belangrijk tijdens het paarseizoen, wanneer padden naar het water trekken om zich voort te planten. Wat schuilplaatsen betreft, zou de vijver moeten zijn uitgerust met diverse drijvende materialen, planten en stenen. Deze bieden de padden plekken om te rusten en zich te verstoppen. Hoewel padden over het algemeen minder kwetsbaar zijn voor predatie door vissen dan kikkers, wordt het afgeraden om vijvervissen toe te voegen, aangezien deze de eieren of larven van de padden zouden kunnen consumeren.

stappenplan vijveraanleggen

Wil je een natuurlijk heldere vijver?

Ontdek GRATIS Simons 6 stappenplan!

Een prachtige vijver is eenvoudiger dan je denkt.

Bespaar honderden euros op vijveronderhoud.

Maak een einde aan troebel water en vervelende algen.

Zeg vaarwel tegen dure pompen, filters en chemicaliën.

Hoe overwinterteren padden in de vijver?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, overwinteren padden niet in de vijver maar zoeken ze een veilige plek op het land. Ze graven zich in of vinden bestaande holletjes onder de grond, vaak in de nabijheid van de vijver waar ze zich tijdens het warmere seizoen ophouden. Deze ondergrondse schuilplaatsen bieden de noodzakelijke bescherming tegen de koude temperaturen en andere ongunstige weersomstandigheden. Het is interessant om op te merken dat padden in deze holletjes een soort van winterslaap houden, waarbij hun metabolisme aanzienlijk vertraagt. Dit stelt hen in staat om lange perioden te overleven zonder voedsel, terwijl ze wachten op het terugkeren van gunstiger omstandigheden in het voorjaar. Wanneer de temperaturen stijgen en de lente aanbreekt, komen de padden uit hun winterschuilplaatsen en trekken ze terug naar de vijver om te paren en zich voort te planten. Door de keuze voor een schuilplaats op het land tijdens de winter, vermijden ze het risico van bevriezing en andere gevaren die aanwezig zijn in een waterige omgeving tijdens de koude maanden.

Hoe kan ik het verschil zien tussen een kikker en een pad?

Hoewel ze nauw verwant zijn, zijn er enkele opvallende verschillen tussen kikkers en padden. Padden hebben meestal een drogere, wratachtige huid en zijn minder sierlijk in hun bewegingen. Ze zijn ook meer aangepast aan een leven op het land, terwijl kikkers meer watergericht zijn. De kleur, het gedrag en de leefomgeving kunnen ook aanwijzingen zijn om het verschil te herkennen.

Zijn padden giftig?

De meeste paddensoorten scheiden een vorm van gif af als een afweermechanisme tegen roofdieren. Echter, dit gif is over het algemeen niet gevaarlijk voor mensen tenzij het wordt ingeslikt of in aanraking komt met slijmvliezen. Het is altijd verstandig om uw handen te wassen na het hanteren van een pad.

Hoe planten padden zich voort?

Net als kikkers leggen padden hun eieren in water. Het vrouwtje legt haar eieren in lange, gelatineuze snoeren die meestal aan waterplanten worden bevestigd. Na enige tijd ontwikkelen deze eieren zich tot larven, ook wel paddenvisjes genoemd, die vervolgens een metamorfose ondergaan om volwassen padden te worden. De voortplanting vindt meestal plaats in ondiepe, stilstaande of langzaam stromende wateren.

Wat eten padden?

Padden zijn over het algemeen carnivoren en eten een dieet dat voornamelijk bestaat uit insecten zoals mieren, kevers en spinnen. Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door de populatie van deze kleine dieren in toom te houden.

Zijn padden nuttig voor mijn tuin?

Ja, padden zijn zeer nuttig voor uw tuin. Ze eten een grote hoeveelheid insecten, waaronder veel soorten die als plaag kunnen worden beschouwd, zoals mieren en verschillende soorten kevers. Bovendien zijn padden een indicator voor een gezond ecosysteem, en hun aanwezigheid kan wijzen op goede waterkwaliteit en een evenwichtige natuurlijke omgeving.

Het verschil tussen een pad en een kikker

Fysieke verschillen

  • Huid: Padden hebben meestal een droge, wratachtige en knobbelige huid, terwijl kikkers een gladdere, meer vochtige huid hebben.
  • Kleur: Padden hebben over het algemeen een meer bruin-grijze kleur, wat hen helpt om zich beter te camoufleren op het land. Kikkers kunnen een breder scala aan kleuren hebben, waaronder groen, bruin en zelfs felle kleuren bij sommige tropische soorten.
  • Achterpoten: Padden hebben kortere achterpoten, waardoor ze meer lopen dan springen. Kikkers hebben langere en krachtigere achterpoten die zijn aangepast voor springen en zwemmen.

 

Gedragsverschillen

  • Voortbeweging: Padden bewegen zich meestal voort door te lopen of kleine sprongen te maken, terwijl kikkers doorgaans grotere, sierlijke sprongen maken.
  • Leefomgeving: Padden zijn over het algemeen beter aangepast aan een leven op het land en komen vaker voor in tuinen, bossen en velden. Kikkers zijn meer watergericht en zijn vaak te vinden in de buurt van vijvers, moerassen en rivieren.

Deze verschillen maken het over het algemeen vrij eenvoudig om een pad van een kikker te onderscheiden, hoewel er uitzonderingen zijn en het soms moeilijk kan zijn om de twee uit elkaar te houden, met name bij soorten zoals de bruine kikker.

Leefgebied van padden

Padden zijn zeer aanpasbare dieren en komen voor in een breed scala aan leefgebieden. Ze kunnen worden aangetroffen in loof- en naaldbossen, waar de vochtige en schaduwrijke omstandigheden ideale schuilplaatsen bieden. Weilanden en velden kunnen ook geschikte Habitats zijn, vooral als er waterbronnen in de buurt zijn. Bovendien zijn padden niet strikt gebonden aan natuurlijke omgevingen; ze kunnen zich ook goed aanpassen aan menselijke omgevingen. Stedelijke en industriële gebieden kunnen geschikt zijn zolang er vochtige, beschutte plekken zijn, zoals tuinen, parken, en zelfs vochtige kelders. De nabijheid van waterbronnen is belangrijk voor de voortplanting, en daarom zijn padden vaak te vinden in de buurt van vijvers, beekjes en andere waterlichamen.

Kunnen padden verdrinken?

Een pad kan verdrinken als hij volwassen is en longen heeft ontwikkeld om te ademen. Hoewel padden een deel van hun leven in water doorbrengen, met name tijdens het larvale stadium waarin ze nog kieuwen hebben, zijn ze als volwassenen overwegend landdieren die door hun longen ademen. Als een pad gevangen raakt in water en niet in staat is om naar het oppervlak te komen, kan hij verdrinken. Daarom is het belangrijk dat vijvers en andere waterbronnen waar padden zich kunnen bevinden, voorzien zijn van oevers die geleidelijk aflopen of andere manieren bieden voor de pad om uit het water te komen. Oeverplanten kunnen hierbij helpen, omdat ze niet alleen schuilplaatsen bieden, maar ook omdat ze de padden een houvast kunnen geven om zichzelf uit het water te hijsen. Dus hoewel padden water nodig hebben voor hun levenscyclus, is het cruciaal om te zorgen voor een veilige en toegankelijke wateromgeving om te voorkomen dat ze verdrinken.

Kunnen padden kwaken?

Padden kwaken over het algemeen minder dan kikkers en hun geluiden zijn doorgaans minder luid en melodisch. De roep van een pad is meestal meer een soort brommen of grommen dan het typische gekwaak van een kikker. Het kwaken of roepen van padden vindt vooral plaats tijdens het paarseizoen, wat in veel delen van de wereld overeenkomt met het vroege voorjaar. Mannelijke padden gebruiken hun roep om vrouwtjes aan te trekken voor de voortplanting. Net als kikkers hebben ook padden verschillende soorten roepen, afhankelijk van de situatie: een roep om een partner aan te trekken, een waarschuwingsroep, en soms zelfs een “release call” om andere mannetjes te laten weten dat ze al bezet zijn. Buiten het paarseizoen zijn padden over het algemeen stil en hoor je ze zelden. Het is ook minder waarschijnlijk dat je ze hoort in droge of koude periodes, omdat ze dan vaak in een soort winterslaap of zomerslaap (estivatie) zijn. Kortom, als je een pad hoort kwaken, is de kans groot dat het paarseizoen is aangebroken en dat de pad op zoek is naar een partner.

vdvelde.com - Mini Vijver Planten Set Winterhard - Rood - 1 Rode Waterlelie en 3 Bloeiende Waterplanten - Inclusief Vijvermand

Ontdek ons unieke assortiment winterharde waterplanten

Rechtstreeks uit onze eigen waterplantenkwekerij: biologisch kweekt en altijd met 100% groei- en bloeigarantie.

Simon van der Velde

Simon van der Velde

Vijverspecialist en waterplantenkweker sinds 1986

Mijn visie is om de natuur haar werk te laten doen in jouw vijver. Je hoeft niet allerlei meetapparatuur en waterverbeteraars aan te schaffen. Als de vissen lekker zwemmen en de planten goed groeien, weet je dat het water van goede kwaliteit is. Met een goed beplantingsplan en de juiste aanpak kun je zowel geld als onderhoud besparen en zorgen voor een heldere, biologisch evenwichtige waterpartij die elk jaar alleen maar mooier wordt.
nieuwsbrief vdvelde.com

Wil jij het hele jaar door de beste vijvertips ontvangen, aangevuld met exclusieve promoties?

Laat me je begeleiden door elk seizoen, van de vroege opstart in het voorjaar tot het winterklaar maken in de herfst.

Populair voor de vijver

Gerelateerd blogs